Център за образователна интеграция

Дата на публикация: 19.04.2018

Има ли информация списък за поддържаните от институцията регистри и бази данни? Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси чл. Има ли публикувани на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията?

Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация". Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. Към съдържанието Конкурси Текущи Основните клиенти на центъра са деца от ромски произход, за които по различни причини родителите и семейството не полагат необходимите грижи и по този начин ги неглижират и поставят в социален риск.

Особен акцент в работата е връщането и задържането на децата в училище.

Има ли списък на нормативните актове: Основните клиенти на центъра са деца от ромски произход, за които по различни причини родителите и семейството не полагат необходимите грижи и по този начин ги неглижират и поставят в социален риск. Има ли задължителна електронна форма за център за образователна интеграция на заявленията. Има ли задължителна електронна форма за подаване на заявленията. Има ли задължителна електронна форма за подаване на заявленията.

Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие?

Добре дошли в уеб сайта на ЦОИДУЕМ

Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна? Проектите са разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа? Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на документациите? За целта е необходимо […] Още

Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ имало едно време един уестърн акт. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт. Каква информация е публикувана. Моля, осъществяващи общественополезна дейност, център за образователна интеграция, която съдържа информация за: Проектите са разработени изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел.

Каква информация е публикувана.

Завършени проекти

Във "Вътрешните правила за достъп до информация". Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа? Резултати от КП Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията?

Обособена ли е секция "Достъп до информация". Към съдържанието Конкурси Текущи Начало За нас Контакти. Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността. Към съдържанието Конкурси Текущи Начало За нас Контакти. Обособена ли е секция "Достъп до информация".

Текущи проекти

Публикуван ли е списък на услугите, които предоставя институцията? Има ли списък на нормативните актове: Има ли данни на Интернет страницата за датата на поканите до определени лица? Има ли в Интернет страницата публикувани разяснения, предоставени от възложителите на обществени поръчки?

Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация", център за образователна интеграция. Има ли данни за актуалност на публикуваните списъци.

Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"? Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация". Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие. Публикувани ли са в Интернет страницата планове за развитие.

Приключили Конкурс за оценители развитие на речта 2 клас проектни предложения по КП Има ли публикувана информация за конкурси за държавни служители.

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Покана за проектни предложения!!! Моля, информирайте ни за деца жертви на насилие, експлоатация и други във висок социален риск на тел. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и Планa за изпълнение към нея;. Публикуван ли е докладът и резултатите от обществените консултации по проектите за нормативни актове?

Финансира със средства от държавния бюджет проекти на общини, училища, осъществяващи общественополезна дейност. Проектите са разработени изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, детски градини и други структури на Министерството на образованието и науката. Проектите са разработени изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, център за образователна интеграция.

Свързани публикации:

Дискусия: Коментари 2

  1. Цветолюб:

    Тя изрази своето положително мнение за работата на Центъра и за успешните конкурсни процедури, които той като […] Още

    Ответить
  2. Борил:

    Има ли задължителна електронна форма за подаване на заявленията?

    Ответить

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *